tilbage Sky

At lave en højtlæsningsbog for børn om for længst afdøde mennesker

"Til minde om ..." kan også laves som en form for højtlæsningsbog om mennesker, der har været døde i lang tid, og som man gerne vil have, at barnet lærer at kende. Det kan være f.eks. være en farfar eller moster, der døde længe før barnet selv blev født, men som stadigvæk er en vigtig del af familien.

At lære afdøde familiemedlemmer at kende

Min mor døde længe før mine drenge blev født, så de nåede aldrig at opleve hende. Ved at lave mindebogen om hende i "børnehøjde" kan de lige fra starten høre historier om mormor og lære hende at kende... hun har betydet så uendelig meget for mig!" (Mor til to drenge, hvis mormor er død)

"Min lillebror døde ved en trafikulykke, da jeg var 18 år gammel og den gang talte man ikke om sådan noget bagefter. Nu er min søn på 4 år begyndt at spørge til ham, og så er det rart at have mindebogen som inspiration til at skrive historier om min bror og fortælle om ham." (Voksen søster til afdød lillebror og mor til søn)


"Mine mindste børn var meget små, da min mand døde, så de vil ikke kunne huske ham. Nu har jeg lavet en mindebog til dem, så de kan vide, hvem deres far var, og hvad de f.eks. har arvet fra ham " (Mor til tre små børn, som har mistet deres far)

Sider fra bogen

Brikker